Güncel Mevzuat Bülteni

 • 1 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı (28.06.2013)
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (31.07.2012)
 • Memurun gözü bugünkü ilk görüşmede (26.07.2012)
 • Mahkemeden üniversitede görev yapan memura eş durumu tayini hakkı (25.07.2012)
 • Medula Sistemi Hakkında Duyuru (24.07.2012)
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışan 4/b'liler İçin Prim Oranı Arttı. (24.07.2012)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırıldı. (23.07.2012)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Harcama Esasları, Sıra No: 5) Yürürlükten Kaldırılmıştır (23.07.2012)
 • “Toplum Sağlığı Merkezlerine ve Sağlık Grup Başkanlıklarına MKYS üzerinden ‘bağlı birimlere çıkış’ olarak yapılması gerektiğine dair” genel duyurusu ilan edilmiştir. (22.07.2012)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. (19.07.2012)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Harcama Esasları, Sıra No: 5) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. (19.07.2012)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Özel Gider İndirimi, Sıra No: 13) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. (19.07.2012)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No: 21) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır (19.07.2012)
 • Muayenehane serbest ama 6 ay açamayacak (19.07.2012)
 • Doktorlara muayene yasağı getiren hüküm iptal edildi (19.07.2012)
 • Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini ''Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden'' iptal etti. (19.07.2012)